‘op de bres voor
praktijkgericht
onderwijs in de Peel’

...

...

Subtitle

Gefrustreerd over de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt besloot Pim van de Mortel van metaalbedrijf MCM uit Liessel zélf aan de slag te gaan. Samen met collega-ondernemers en onderwijsinstellingen uit de regio spant hij zich momenteel in voor de oprichting van een praktijkgerichte opleiding, die idealiter in het schooljaar 2018-2019 van start gaat. ‘Iedereen was het met ons eens: er moet goed techniekonderwijs komen in de Peel.’
Elke ondernemer in de maakindustrie zal het kunnen beamen: technisch talent is momenteel op alle niveaus dun gezaaid. Dus toen directeur Pim van de Mortel van metaalbedrijf MCM uit Liessel twee enthousiaste jongens uit de buurt wist te strikken voor een leerwerktraject (en daarmee voor een toekomstige functie binnen het bedrijf), kon hij zijn geluk niet op. ‘De jongens wilden graag het vak leren en beschikten over de juiste mentaliteit: ze gingen er echt voor.’

Subtitle

Sprintopleiding
Het theoretische gedeelte van hun BBL-opleiding – nodig om een diploma te behalen – vond plaats op het ROC in Eindhoven. Van de Mortel: ‘Waar de leercurve van de jongens tijdens het praktijkgedeelte hier bij ons steil omhoog ging, stokte hun ontwikkeling op school. Ze kwamen naar eigen zeggen terecht in een klas met ongeïnteresseerde leeftijdsgenoten met weinig discipline, en het tempo lag behoorlijk laag; ze verveelden zich in de schoolbanken. Maar hun voornaamste klacht was dat het onderwijs nauwelijks aansloot op wat ze in de praktijk aantroffen: qua gebruikte techniek hadden de lessen te weinig raakvlakken met de hightech automatisering die wij en andere metaalbedrijven inmiddels gebruiken.’ Uiteindelijk besloot Van de Mortel zijn twee protegés te verhuizen naar een private, aan het ROC van Twente gelieerde opleiding in Hengelo. ‘Deze sprintopleiding van STODT Toekomsttechniek leidde de jongens binnen een jaar op voor BBL-niveau 3. Groot voordeel was dat de jongens hier wél aan de slag konden volgens de laatste stand der techniek. Inmiddels hebben ze allebei hun diploma gehaald en maken wij met veel plezier gebruik van hun diensten.’    
Subtitle


Elke ondernemer in de maakindustrie zal het kunnen beamen: technisch talent is momenteel op alle niveaus dun gezaaid.
Subtitle
Subtitle

Goed praktijkonderwijs
Het zette Van de Mortel wel aan het denken: was het eigenlijk niet gek dat in de regio rond Eindhoven, toch een van ’s werelds meest vooraanstaande hightechregio’s, geen goed op de praktijk toegespitste techniekopleiding te vinden was? Samen met Hans Vervoordeldonk van het naastgelegen bedrijf HVL Metaalbewerking besloot Van de Mortel aandacht te vragen voor dit probleem. ‘Hans en ik trekken al jaren met elkaar op, onder meer bij het organiseren van excursies voor het basisonderwijs. Dat doen we omdat we ons al jaren zorgen maken over de geringe instroom. Uiteindelijk raakten we via Brainport Industries College met een hoop partijen in gesprek. Wie we ook spraken, iedereen was het met ons eens: er moet goed praktijkonderwijs komen in de Peel, met opleidingen die aansluiten op de behoeften van bedrijven en op de typische "niet lullen, maar poetsen"-mentaliteit in deze streek.’
Subtitle


Hightech machines
Al snel ontstond het idee voor een eigen, regionaal praktijkcentrum, wat uiteindelijk uitmondde in concrete plannen voor een modulair opleidingsmodel op BBL-niveau 3. Een diploma is niet per se het doel, benadrukt Van de Mortel. ‘Doordat het praktijkcentrum straks ook losse modules aanbiedt, kunnen ervaren werknemers bijvoorbeeld ook bijscholingscursussen volgen in het kader van een leven lang leren.’ Centraal uitgangspunt is in elk geval dat het centrum werkt volgens de laatste stand van de techniek, schetst Van de Mortel. ‘Kijk, je kunt het de ROC’s nauwelijks kwalijk nemen dat ze werken met een verouderd machinepark; de financiële middelen ontbreken nu eenmaal om voortdurend te investeringen in nieuwe technologieën. De door ons ontwikkelde opleiding maakt gebruik van docenten uit het bedrijfsleven en van dezelfde hightech machines zoals die ook bij de deelnemende bedrijven staan.’
 
Subtitle

Techbijdrage
De bekostiging van de opleiding vloeit voort uit een zogenoemde techbijdrage van de betrokken bedrijven, legt Van de Mortel uit. ‘Per leerling die bij hen werkzaam is, betalen bedrijven een bepaald bedrag. Deze techbijdrage bestaat uit het verschil tussen het nu nog relatief lage uurloon van de leerling-medewerker en zijn of haar commerciële operator-tarief. Dat verschil vloeit dus niet terug in de zakken van het bedrijf, maar komt ten goede aan de opleiding. Omdat bedrijven zich zo verzekerd weten van de instroom van goed opgeleid personeel, verdient zo’n leerling zich uiteindelijk vanzelf terug.’
Subtitle


Continuïteit en vertrouwen
De deelnemende bedrijven, momenteel twaalf in totaal, werden aangezocht door Van de Mortel door een straal van ongeveer 25 kilometer rond het centraal in de Peel gelegen Liessel te trekken. ‘Bij geselecteerde bedrijven in de driehoek Helmond-Cuijk-Venlo zijn we gericht gaan navragen: zien jullie iets in deze plannen? En: kunnen jullie eventueel voldoende leerlingen "leveren"? Uiteindelijk mikken we toch op zo’n 25 tot uiteindelijk 50 leerlingen per jaar.’ Ook ROC Ter Aa stapte inmiddels aan boord. ‘Uiteindelijk heb je toch dit soort onderwijspartijen nodig. Zij hebben nu eenmaal verstand van onderwijs, en bovendien bieden ze een stuk continuïteit dat niet elke ondernemer altijd zal kunnen garanderen. En tenslotte wekt het bij de buitenwereld ook gewoon vertrouwen: het gaat om een échte opleiding, die opleidt voor een erkend diploma.’


Ontevreden over de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt besloot Pim van de Mortel van metaalbedrijf MCM uit Liessel zélf aan de slag te gaan.

 Subtitle

Highech maakindustrie
De start van het regionale praktijkcentrum staat gepland voor het schooljaar 2018/2019. Van de Mortel hoopt van harte dat De Peel straks daadwerkelijk beschikt over een opleiding die aansluit bij de specifieke behoeftes van de bedrijven in de regio. ‘Er ontstaat dan echt een techniek-as in de regio: in en rond Eindhoven kunnen leerlingen terecht voor de meer "cleanroom" georiënteerde techniekopleidingen, terwijl wij ons hier in de Peel meer richten op de wat grovere techniekvarianten.’ Maak overigens niet de fout om te denken dat het in bedrijven als MCM niet om hightech zou draaien, benadrukt Van de Mortel.
Subtitle


‘Net als veel andere Nederlandse maakbedrijven is ook MCM vergaand geautomatiseerd. Je hoort nog wel eens zeggen dat robots onze banen gaan inpikken, maar vooralsnog leidt de technologie er vooral toe dat we met hetzelfde aantal mensen exponentieel méér kunnen doen. Ons vermogen om met slimme logistiek vraaggericht metaalproducten per stuk te produceren, tegen scherpe prijzen, zorgt ervoor dat de Nederlandse metaalindustrie momenteel wereldwijd een unieke positie inneemt. Met ons praktijkcentrum leveren wij graag de procesoperators, storings- en onderhoudsmonteurs en andere technici die dat succes mede mogelijk maken.’
Subtitle


SubtitlePim van de Mortel staat aan het roer van het familiebedrijf MCM in Liessel. Zijn metaalbedrijf is hofleverancier en toeleverancier voor de automotive, foodprocessing en de medtech industrie. Website //www.mcmliessel.nl
Terug naar de longread